KÆRE TEATER

Kære Teater skaber og formidler teater til alle mennesker i alle aldersgrupper – teateret har således både en kunstnerisk og en undervisningsformidlende del.

Den kunstneriske del af teateret består i at tage relevante filosofiske, sociale og samfundsrelaterede emner op og via en kunstnerisk og æstetisk fortolkning skabe rum og rammer for debat blandt mennesker. Teateroplevelsen skal være opbyggelig i sit udgangspunkt. Kære Teater bestræber sig på at give publikum en helhedsbaseret oplevelse, som er nuanceret og udfordrende, og som efterlader tilskueren med noget positivt i sidste ende.

Dertil har undervisningsdelen til fokus at tage faget drama og give mennesker redskaber til at omsætte indtryk til udtryk på kunstnerisk vis. I denne arbejdsproces skabes der en vekselvirkning mellem sansning og intellekt – derved opstår der en refleksion, som er grundlæggende for al menneskelig erkendelse. Sansningen, fordybelsen og selvforglemmelsen, der ligger i den kunstneriske proces, bringer os tættere på os selv som individer og som mennesker.

Kære Teater drives af Anne Kjær Wæhrens, men i samarbejde med andre skuespillere, instruktører, musikere og dramalærere alt efter hvilket projekt, der er tale om.