HerStory

Maj og juni 2016. “Herstory”- et ‘community based art’ projekt i samarbejde med organisationen “Humboldt Domestic Violence Services” med fokus på at sprede indsigt i og opmærksomhed på de problemer der er i hjem med vold.

Forestillingen fortæller om fire kvinder som i forskellige grad og forskellige sammenhænge bliver udsat for vold af deres partnere eller af andre i deres hjem eller nærmiljø – det være sig fysisk og/eller psykologisk vold. Både mænd, kvinder og børn bliver udsat for overgreb og vold, men størstedelen af alle sager er vold begået mod kvinder af mænd. Fortællingerne har nerve og rammer ind i ens indre. Forestillingen er poetisk, enkel i sit udtryk og musisk med forskellige sange til at reflektere de følelser, som bliver bearbejdet for både publikum og skuespillerne.

Forestillingen blev skabt, skrevet og spillet af: Jenny Lamb (USA), Zafiria Dimitropoulou (Grækenland), Emilia Björk (Sverige) og Anne Kjær Wæhrens.

Forestillingen og historierne om de fire kvinder blev udarbejdet i tæt samarbejde med de ansatte hos Humboldt Domestic Violence Services.